Alles van Bladel
Bekijk de agenda
< februari 2020 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
5
 
 
 
 
 
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
7
10
11
12
13
14
15
16
8
17
18
19
20
21
22
23
9
24
25
26
27
28
29
 

ADVIES COMMISSIE M.E.R. VOOR DE KEMPEN

ADVIES COMMISSIE M.E.R. VOOR DE KEMPEN
De Kempen West Geplaatst 3 oktober 2019

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een
gezamenlijk beleid voor grootschalige zon- en windenergie in de Kempen. Hiervoor is ook een milieueffectrapportage opgesteld.

De Kempengemeenten hebben de commissie m.e.r. gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over deze rapportage.

Milieueffectrapportage (MER)
Om gezamenlijk energieneutraal te worden is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. Daarbij willen de Kempengemeenten het milieu zoveel
mogelijk ontzien en de leefbaarheid en de identiteit van de Kempen behouden. In een milieueffectrapportage
(ook wel plan MER) worden de gevolgen van grootschalige opwek van zon- en windenergie voor klimaat, landschap, leefomgeving en natuur onderzocht. De Kempen is een van de eerste regio's in Nederland die op deze schaal de milieueffecten onderzoekt.

Advies commissie m.e.r.
De Kempengemeenten hebben de onafhankelijke commissie m.e.r. gevraagd om de kwaliteit en volledigheid
van de milieueffectrapportage te beoordelen. Dit omdat er later in het proces belangrijke keuzes op basis van
de in kaart gebrachte milieueffecten gemaakt zullen worden.
Uit het advies van de commissie blijkt dat het plan MER voor verschillende onderwerpen goed en bruikbaar is,
maar dat er ook nog diverse verbeterpunten zijn. De stuurgroep neemt het advies ter harte en voert de komende maanden de aanpassingen zorgvuldig door.

Vervolg
Naast het advies van de commissie m.e.r. wordt de milieueffectrapportage ook aangevuld op basis van de
inspraakreacties van inwoners. Hierna wordt het plan opnieuw aangeboden aan de commissie m.e.r. Het vernieuwde advies brengen zij medio december 2019 uit.
Samen met de input uit het participatieproces vormt het definitieve plan MER de onderbouwing voor het beleid
en de toetsingskaders van grootschalige zon- en windenergie. Na verwerking van deze input wordt dit beleid
in het eerste kwartaal van 2020 (en dus niet in het laatste kwartaal 2019 zoals eerder gepland) ter vaststelling
aangeboden aan de vijf gemeenteraden.

Meer informatie
Op de website www.zonenwindindekempen.nl vindt u meer informatie over de uitgevoerde onderzoeken, het
tussenadvies van de commissie m.e.r. en de beleidsontwikkeling.

De Houtwinkel Bladel 8-6-2017

Meer informatie | Zon en windenergie De Kempen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen Bladel
Flow Sleeping Bladel
Bij De Neut Westerhoven Bergeijk
Teurlings-De  Mulder Diervoeders en Tuinartikelen Casteren
Restaurant Woest Westerhoven
De Leest tegels en tegelwerken Bladel